ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO MARCIN MROCZEK

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów wędliniarskich i mięsnych. Zakład posiada wdrożony system HACCP, który gwarantuje bezpieczeństwo jakości żywności. Głównym zamierzeniem Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Marcin Mroczek jest dostarczenie wyrobów spełniających oczekiwania Naszych Klientów.
Dążymy do osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku poprzez budowanie trwałego zaufania do naszych wyrobów z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego angażując do tego celu wszystkich pracowników Zakładu.

Nasz firma dokonała wpisu krupnioka śląskiego na Listę Produktów Tradycyjnych w 2014 r.  oraz uczestniczyła w rejestracji  “krupnioków śląskich”  jako “Chronione Oznaczenie Geograficzne” w unijnym systemie oznaczeń produktów wysokiej jakości. Jesteśmy pierwszym zakładem mięsnym w województwie, który produkuje oryginalny produkt.

 

W sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie mamy zgłoszone: parówka tarnowska, bułczanka, krupniok śląski.

KONTAKT:
ul. Nakielska 4 A
46-050 Tarnów Opolski Tarnów Opolski
Telefon 77 46 44 173
Faksem 77 46 45 136
kontakt@zpm-mroczek.pl
www.zpm-mroczek.pl