Otwarty konkurs ofert – promujemy nasze tradycje kulinarne!

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2538/2020 z dn. 15 kwietnia 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Dotację otrzymało 16 podmiotów na łączną kwotę 155 210,00 zł.

Wykaz pomiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się poniżej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań!

Wskazówki dla NGO dot. realizacji zadań tutaj

 

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Konkursu
Klauzula RODO

Wykaz złożonych ofert w konkursie dot. dziedzictwa kulinarnego

Wykaz brakow formalnych oraz ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej

Wykaz Ofert Odrzuconych Na Etapie Oceny Formalnej

Wykaz przyznanych dotacji z zakresu promocji dziedzictwa kulinarnego