Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Głównym celem stowarzyszenia OPZW z siedzibą w Opolu jest organizowanie i promowanie wędkarstwa. Jednym z miejsc wspierających te działania jest Ośrodek Zarybieniowy Poliwoda w Biestrzenniku, w którym od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje patroszalnia, dzięki temu mogła rozwinąć się oferta na ryby patroszone, co spotykało się z ogromnym uznaniem klientów zarówno dla pstrąga jak i karpia poliwodzkiego. Ryby w poliwodzkich stawach żywią się pokarmem naturalnie występującym w stawach, dokarmiane naturalnymi mieszankami zbóż. Głównym celem stowarzyszenie jest wzmocnienie na rynku swojej marki oraz jeszcze mocniejsza promocja karpia i pstrąga poliwodzkiego.

Do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie wprowadzamy: karp i pstrąg ( ryby żywe lub patroszone).

KONTAKT:
ul. Malczewskiego 1
45-031 Opole
Telefon +48 77 45 45 554
www.opole.pzw.org.pl