Obniżenie opłat za udział w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie w 2021 roku

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję  o zmianie Regulaminu Sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Zmiana dotyczy obniżenia opłaty za udział w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie (nowi 50 zł, obecni 30 zł) oraz wstrzymania płatności w związku z zawieszeniem działalności.

Powyższe zmiany wynikają  z obecnej sytuacji gospodarczej. Wiele branż gospodarki zmaga się z ogromnymi trudnościami. Wprowadzone obostrzenia krajowe w dużej mierze dotknęły branżę gastronomiczną i turystykę. Ograniczenia w funkcjonowaniu restauracji, hoteli czy gospodarstw agroturystycznych, spowodowały ogromne trudności w uzyskaniu dodatnich wyników ekonomicznych przez podmioty działające w tych branżach. Dlatego Samorząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu powyższych zmian, które chociaż w taki sposób pomogą podmiotom zrzeszonym w sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

 

 

Po dokonaniu płatności tegoroczne certyfikaty zostaną przesłane do pełnoprawnych członków sieci.