Karp niemodliński

Wygląd:

Ryba o pojedynczym ułuszczeniu, łuski występują na części grzbietowej oraz pojedyncze na części brzusznej ryby.

Kształt:

Silnie wygrzbiecony, o małym pokroju głowy i niewielkim utłuszczeniu.

Rozmiar:

Ryby o wadze od 1,30 kg do 2,0 kg.

Barwa:

Kolor ryb oliwkowo żółty, grzbiet ciemny, część brzuszna biało kremowa. Mięso o zabarwieniu różowym z ciemniejszymi warstwami koloru wiśniowego.

Konsystencja:

Ryby żywe śliskie w dotyku, pokryte cienką warstwą śluzu.

Smak:

Zapach lekko słodkawy.

Tradycja:

Początek chowu i hodowli karpia królewskiego w okolicach Niemodlina datowany jest na początek XIV wieku. W XV wieku za sprawą śląskich cystersów wprowadzenie nowatorskiego systemu przesadkowania karpia sprzyjało budowie nowych stawów na terenie obecnej gminy Niemodlin, zapewniających świeże ryby w okresie bardzo licznych postów.

W XVI wieku dochód ze sprzedaży ryb kształtował się na poziomie 40% w stosunku do całości dochodów w niemodlińskiej części ówczesnych dóbr książęcych. Według analizy map przez geometrę Christopcha Glaubitza i pułkownika Christiana Wredego w połowie XVIII wieku na terenie dawnego powiatu niemodlińskiego funkcjonowało około 250 stawów, z czego ponad połowa znajdowała się na terenie obecnych gmin Niemodlin, Tułowice, Lewin Brzeski oraz Dąbrowa Niemodlińska.

Pod koniec XIX wieku stawy niemodlińskie za sprawą hrabiego Fryderyka Praschma zaczęły wracać do dawnej świetności, a do hodowli wprowadzono galicyjskiego karpia królewskiego będącego pierwowzorem obecnego karpia niemodlińskiego. Wszystkie reformatorskie zmiany wprowadzone na przełomie XIX i XX wieku doprowadziły śląską hodowlę stawową do pozycji lidera ówczesnej Europy wyprzedzając Czechy, Austrię oraz inne prowincje niemieckie.

Stawy położone są na terenie Nadleśnictw Opole oraz Tułowice, zasilane wodami opadowymi ze zlewni śródleśnej i w większości znajdują się na obszarze Natura 2000. Obecnie prowadzony jest chów i hodowla ryb na obszarze około 710 ha stawów w powiecie Opolskim oraz 250 ha w powiecie Raciborskim zaopatrując rynek lokalny oraz dostarczając ryby do odbiorców na terenie całego kraju.

Produkcja karpia prowadzona jest w pełnym trzyletnim cyklu hodowlanym, w oparciu o własne stado tarlaków służące do rozrodu poprzez podchów własnego materiału zarybieniowego aż do uzyskania ryby handlowej. Odpowiedni przyrost masy ryb wynika z pokarmu naturalnego stawów stymulowanego wapnowaniem dna stawowego, uprawą dna oraz nawożeniem organicznym – zooplankton, fitoplankton oraz bentos. Ponadto ryby dokarmiane są paszą zbożową ekologiczną.

W Niemodlinie co roku organizowane jest przedsięwzięcie pod nazwą „Święto Karpia w Niemodlinie”, podczas którego odbywa się konkurs na najlepsze potrawy przygotowane na bazie karpia niemodlińskiego.

Karp niemodliński został wpisany na listę produktów tradycyjnych 25 maja 2015 r. w kategorii Produkty rybołówstwa w woj. opolskim.