Budżet Samorządu Województwa Opolskiego na 2022 rok został przyjęty!

Podczas grudniowej sesji  radni sejmiku przyjęli budżet województwa opolskiego na 2022 rok.

Kwota opiewa na  ponad 644 miliony i uwzględnia m.in.  wydatki na  rolnictwo i wieś w wysokości 8,9 mln zł , którą planuje się przeznaczyć między innymi na :

 działania związane z dziedzictwem kulinarnym i promocja produktu tradycyjnego i lokalnego (235.000 zł)

dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie promocji dziedzictwa kulinarnego i koncepcji “Opolskie ze smakiem” (150.000 zł)